อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

คณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

(ind) 2009831_78770.jpg

        
       (ind) 200993_77322.jpg

รศ.ปรีชา อินทรสมพันธ์

ศษ.ม.

เทคโนโลยีทางการศึกษา

 (ind) 200993_77652.jpg

 รศ.มนูญ สุตีคา

ศษ.ม.

เทคโนโลยีทางการศึกษา

 (ind) 200993_77967.jpg  

รศ.สุระเดช   ศรีวิชัย

 

วศ.ม.

 

เครื่องกล

 

 (ind) 200993_78534.jpg

 ผศ.ดร.อภิชาติ เมฆบังวัน

Ph.D.

Administration

 (ind) 200993_79522.jpg

 รศ.พลสิทธิ์ สิทธิ์ชมภู

ค.อ.ม

เทคนิคศึกษา

 (ind) 200993_79656.jpg

 รศ.ดร.กัญญา กำศิริพิมาน

Ed.D.

Industrial Education Management

Advertising Zone    Close

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...